info@molivi.gr +30 210 6801053
en
/ Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι & Προϋποθέσεις

/ Περιεχόμενα

Όροι χρήσης

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα www.molivi.gr!

Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.molivi.gr, στο εξής αναφερόμενη ως «Ιστοσελίδα» ή «εμείς», ανήκει στην Ελένη Φέσσα Βολίκα, Γραφίστα – Ατελιέ Γραφικών Τεχνών, η οποία εδρεύει στην οδό Ναυαρίνου 27, 152 32 Χαλάνδρι, εφεξής αναφερόμενη ως “Εταιρεία” με στοιχεία επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: +30 210 6801053
Email: info@molivi.gr

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η αποδοχή των όρων χρήσης, η οποία θεωρείται ως γενομένη με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία του προς τους όρους αυτούς. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, συνεπώς οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενό τους.


Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο χρήστης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (κείμενα, σήματα, εικόνες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.ο.κ.) καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων μερών, από τη στιγμή δημοσίευσης του στο διαδίκτυο και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το όνομα χώρου (domain name) είναι νομίμως καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις.

Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Επιτρέπεται εξαιρετικά και μόνο για μη εμπορική χρήση, η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή αναδημοσίευση περιεχομένου στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δε θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσης της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης, συντήρησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας γενικώς. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας, επιδιώκοντας να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες. Ωστόσο, είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware).

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της Ιστοσελίδας, ενώ οι χρήστες καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφάλειας και ακεραιότητας των συσκευών τους.

Ευθύνη χρήστη

Στις περιπτώσεις που η Ιστοσελίδα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν ή να αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή στην Ιστοσελίδα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

– Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις,

– Να παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών,

– Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου,

– Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Οι χρήστες δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και τις υποδομές της για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Εταιρείας  για παράνομες πράξεις, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή τρίτου μέρους.

Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Υπερσύνδεσμοι

Η Ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών μέσω υπερσυνδέσμων (links, banners κ.ο.κ.). Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης εκ μέρους της Εταιρείας  για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων αυτών. Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

Τελικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, τυχόν ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαριά αμέλεια. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.

Δείτε όλα μας τα έργα —