/ Υπηρεσία

Branding

Η επιτυχία ενός brand χτίζεται βήμα-βήμα. Θεμελιώνεται με μια ξεκάθαρη στρατηγική (brand strategy), αποκτά μια μοναδική οπτική και λεκτική ταυτότητα και απογειώνεται με στοχευμένες ενέργειες επικοινωνίας που μεταδίδουν το βασικό μήνυμα και τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. 

Στο molivi design studio, η διαδικασία του branding ξεκινά με μια ολοκληρωμένη μελέτη της επιχείρησης, του κοινού και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, και υλοποιείται σε δύο σκέλη. Το ένα είναι η ανάπτυξη της στρατηγικής, η οποία καθορίζει τα κεντρικά στοιχεία (όραμα, αξίες) και την τοποθέτηση του brand στην αγορά. Το δεύτερο είναι ο σχεδιασμός της οπτικής και λεκτικής επικοινωνίας, που περιλαμβάνει την ονοματολογία, τον σχεδιασμό λογοτύπου-σήματος και εταιρικής ταυτότητας (εταιρικές κάρτες, επιστολόχαρτα, φάκελοι, κ.α.), και τον ορισμό κατευθυντήριων οδηγιών (brand guidelines) για τη δημιουργία ενός ξεχωριστού και αναγνωρίσιμου brand.

Ο τελικός στόχος μας είναι να έχει το brand σας διακριτή ταυτότητα και επιδραστική παρουσία σε όλα τα μέσα και όλα τα πεδία της επικοινωνίας. 

Στρατηγικη
Ονοματολογια
Λογοτυπο – Σημα
Οπτικη Ταυτοτητα
Λεκτικη Ταυτοτητα
Εταιρικη Ταυτοτητα
Εταιρικα Εγχειριδια

Σχετικά έργα

Packaging
Print
Digital