/ Το έργο
/ Πληροφορίες

Η incommon είναι ένας αστικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που προάγει την κυκλική οικονομία μέσω της διάδρασης και της δημιουργικής συνεργασίας με την κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια η incommon έχει αναπτυχθεί σε έναν οργανισμό-οικογένεια, καθώς έχει δημιουργήσει ένα σύνολο από projects που λειτουργούν συνεργατικά αλλά και αυτόνομα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη κληθήκαμε κι εμείς να βοηθήσουμε την incommon να βρει την ταυτότητά της και τον βέλτιστο τρόπο επικοινωνίας με το κοινό της.

Μέσα στη διάρκεια του ενός χρόνου, οι συλλογικές μας προσπάθειες με την incommon είχαν ως στόχο την επανεξέταση της στρατηγικής του brand, ξεκινώντας από την αρχιτεκτονική του brand και διαμορφώνοντας μια ξεκάθαρη ταυτότητα για την incommon (mother brand) και των project της (sub-brands).

Σχεδιάσαμε τα λογότυπα με σκοπό να υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση αλλά και η απαραίτητη διαφοροποίηση μεταξύ τους. Το λογότυπο της incommon αποτελείται από τρια γεωμετρικά σχήματα που παραπέμπουν στο όνομα της, ενώ τα λογότυπα των sub-brands έχουν τη μορφή κύκλου ως αναφορά στην incommon και παράλληλα έχουν κάποια δικά τους στοιχεία που παραπέμπουν στο έργο τους.

Η νέα οπτική και λεκτική ταυτότητα της incommon, μέσω των γεωμετρικών σχημάτων, της έντονης χρωματικής παλέτας και τη χρήση τυπογραφίας, αποτυπώνει τη θετική, δυναμική και ιδιαίτερη προσωπικότητα της ομάδας. Για τις ανάγκες της προώθησης της incommon δημιουργήσαμε αφίσες, banners, άλλα έντυπα υλικά και social media μεταξύ άλλων. Στο τέλος του έργου δημιουργήθηκαν αναλυτικά brand guidelines για να μπορεί η ομάδα της incommon να εφαρμόζει την ταυτότητα με προσοχή και φροντίδα σε όλα τα υλικά.

Branding
Brand strategy
Brand architecture
Logo design
Brand guidelines
Iconography
Molivi Design Studio-Incommon
Molivi Design Studio-Incommon
Molivi Design Studio-Incommon
Molivi Design Studio-Incommon-
Molivi Design Studio-Incommon-
Molivi Design Studio-Incommon-
Molivi Design Studio-Incommon-
Molivi Design Studio-Incommon
Molivi Design Studio-Incommon
Molivi Design Studio-Incommon