/ Το έργο
/ Πληροφορίες

Η V&R Law Firm είναι μια boutique δικηγορική εταιρεία με εξειδικευμένες υπηρεσίες, διεθνές πελατολόγιο και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Γαλλία και offshore χρηματοοικονομικά κέντρα.

Σε εμάς, η V&R Law Firm ανέθεσε να σχεδιάσουμε το branding και την ιστοσελίδα της εταιρείας με έμφαση στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και τη διεθνή δραστηριότητά της.

Αρχικά, σχεδιάσαμε το λογότυπο της εταιρείας. Επιλέξαμε μια minimal τυπογραφική προσέγγιση, όπου τα αρχικά της επωνυμίας απεικονίζονται με μια στιβαρή γεωμετρική γραμματοσειρά. Στην λιτή, σοβαρή αισθητική του λογότυπου βασίσαμε και τον σχεδιασμό του υπόλοιπου εταιρικού υλικού (φάκελοι, επιστολόχαρτα κλπ.).

Για την ιστοσελίδα επιλέξαμε μια ιδιαίτερη σχεδιαστική προσέγγιση ώστε να αποφύγουμε την εικόνα μιας παραδοσιακής δικηγορικής εταιρείας: πρωτότυπη γεωμετρία, μοντέρνος συνδυασμός γραμματοσειρών, «ήσυχη» χρωματική παλέτα και αρχιτεκτονική φωτογραφία που υποδηλώνει τις δύο θεμελιώδεις αρχές της εταιρείας, το όραμα (Vision) και την αξιοπιστία (Reliability). 

Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη οπτική ταυτότητα και μια δυναμική online παρουσία που ενισχύουν την επικοινωνία της εταιρείας με το διεθνές κοινό.

Branding
Σχεδιασμός ιστοσελίδας
Molivi Design Studio-V&R Law Firm Website v&r law firm website αρχική σελίδα
Molivi Design Studio-V&R Law Firm Website-v&r law firm website blog
Molivi Design Studio-V&R Law Firm Website-v&r law firm website εικόνα άρθρου
Molivi Design Studio-V&R Law Firm Website-v&r law firm website mobile screenshot
Molivi Design Studio-V&R Law Firm Website-v&r law firm website ομάδα

Δημιουργήσαμε ένα σύγχρονο brand μακριά από την παραδοσιακή εικόνα μιας δικηγορικής εταιρείας.

Molivi Design Studio-V&R Law Firm Website-v&r law firm website στοιχεία επικοινωνίας
Molivi Design Studio-V&R Law Firm Website-v&r law firm website αρχική σελίδα mobile screenshot